SINCE 2017

澄银影视内刊

发表时间:2021-03-15 17:42

澄银影视内刊

创刊宗旨:关注上乘艺术之作,助力影视文化未来

主办单位:上海澄银影业有限公司 类别:艺术

周期:季刊 (内刊) 语言:中文   主编:沈越、解文

开本:16开

栏目:

孵化——“国内影视新作

关注——“新锐创作者访谈

分析——影视投资热点聚焦

思想——“国内外最新动态

CYfilms——澄银新闻

电子刊 (领取二维码)


分享到:
CYfilms
澄银影业                开发中心                制作中心                影投中心               创始故事